clock

Dzisiaj jest 03.12.2022 rok ,        godzina: 2:30 dudes     Dziś imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery           Dołącz do Fizjo.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Połączenia kości


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Połączenia kości

Linki sponsorowane


Połączenia kości Połączenia kości mogą stanowić formę ciągłą jako połączenia

Szwy w czaszce człowieka
Szew (szew kostny) (łac. sutura) - nieruchome połączenie kości przy pomocy bardzo krótkich (ok. 0,5 mm długości) włókien łącznotkankowych, zaliczane do więzozrostów. Jest to spojenie charakterystyczne dla kości czaszki.

Podział szwów w zależności od kształtu brzegów:
• szew prosty (szew płaski) (sutura plana syn. sutura levis) - najprostszy z szwów, łączący kości których brzegi są (lub niemal są) proste
• szew łuskowy (sutura squamosa) - łączy skośne, zachodzące na siebie dachówkowato powierzchnie kości
• szew piłowaty (sutura serrata) - krawędzie kości łączą się w sposób podobny jak zamek błyskawiczny lub puzzle, często w takim szwie znajdują się dodatkowe, drobne kosteczki
• wklinowanie (gomphosis) - przez niektórych anatomów wydzielane jako osobny typ więzozrostu. Jest to sposób umocowania zęba w dole zębodołowym przy użyciu włókien tkanki łącznej
• szew rowkowy (szew rozczepiony) (schindyles) - podtyp wklinowania, ostry brzeg jednej kości obejmują elementy drugiej kości tworzące odpowiedni rowek, podobnie jak łączenie między poszczególnymi deskami boazerii.

Staw szczytowo-potyliczny

Powierzchnie stawowe stanowią kłykcie kości potylicznej i powierzchnie górne kręgu szczytowego. Umożliwia ruchy pochylania i prostowania głowy (rozpiętość 20-30 stopni), ruchy boczne głowy (rozpiętość 10-15 stopni). Wzmocniony jest przez błonę szczytowo-potyliczną przednią i tylną.

Staw szczytowo-obrotowy

Można go podzielić na dwa stawy: a) staw szczytowo-obrotowy boczny, który utworzony jest przez wyrostki stawowe dolne kręgu szczytowego i wyrostki stawowe górne kręgu obrotowego pokryte chrząstką stawową; b) staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy utworzony jest z zęba kręgu obrotowego, powierzchnia stawowa przednia i tylna i wewnętrzna powierzchnia łuku przedniego kręgu szczytowego pokryta jest chrząstką szklistą oraz występuje więzadło poprzeczne kręgu szczytowego, na którego przedniej powierzchni wyróżniamy powierzchnię stawową dla połączenia z powierzchnią tylną kręgu obrotowego. Umożliwia ruchy obracania głowy- przeczenia (zakres do 35 stopni).

Mechanika stawu obejmuje boczny i pośrodkowy staw, staw śrubowy-rotacja i jest to uniesienie lub obniżenie kręgu szczytowo-obrotowego. Staw szczytowo-obrotowy i potyliczny wzmacnia więzadło podłużne przednie, także błona szczytowo-obrotowa oraz więzadło wierzchołka zęba przymocowuje więzadło krzyżowe kręgu szczytowego. Również pasmo podłużne jaki poprzeczne więzadła dociska ząb do łuku tyłu z tyłu gdzie występuje błona pokrywająca tylna. Więzadło skrzydłowate biegnie od zęba skośnie do bocznych części krawędzi otworu wielkiego kości potylicznej.

Staw mostkowo obojczykowy

(staw nieregularny, ze względu na wykonywane czynności można go zaliczyć do stawów wieloosiowych; łączy obojczyk z klatką piersiową) Staw tworzy powierzchnia stawowa końca mostkowego obojczyka i powierzchnia stawowa wcięcia obojczykowego rękojeści mostka w stawie tym obecny jest krążek stawowy ( występuje ze względu na niedostateczne dopasowanie sie powierzchni stawowych; amortyzuje nacisk obojczyka no mostek, zwiększa ruchomość stawu) staw wzmacniają więzadła:
• mostkowo - obojczykowe: przednie i tylne
• żebrowo - obojczykowe: między obojczykiem, a pierwszym żebrem
• międzyobojczykowe łączące końce obojczyków
Staw ten umożliwia ruchy unoszenie i opuszczanie barku, obwodzenie, unoszenie ramienia ku górze oraz przesuwania barku do przodu i do tył.

Staw ramienny - (łac. articulatio humeri)

staw łączący kończynę górną z obręczą barkową Główkę stawową tworzy głowa kości ramiennej a panewkę wydrążenie stawowe oraz obrąbek stawowy łopatki. Dzięki obrąbkowi stawowemu zwiększana jest powierzchnia stawowa panewki, czego następstwem jest większy zakres ruchów ramienia. Nie ma ograniczeń więzadłowych, a od uszkodzeń chronią go mięśnie. Torebkę stawową wzmacnia więzadło kruczo-ramienne i więzadła obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe, dolne). Ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach: zgięcie i prostowanie, odwodzenie i przywodzenie, ruchy obrotowe ramienia do wewnątrz i na zewnątrz. Zarówno zgięcie jak i odwodzenie w stawie ramiennym zachodzi tylko do płaszczyzny poziomej. Możliwość uniesienia ramienia ponad płaszczyznę poziomą to efekt pracy stawów: mostkowo-obojczykowego i barkowo-obojczykowego.

Staw obojczykowo barkowy-

panewkę stawu stanowi wyrostek barkowy łopatki a główkę koniec barkowy obojczyka. Wzmacniają ten staw wiązadła:
-obojczykowo barkowe
-kruczo obojczykowe które możemy podzielić na czworoboczne po stronie bocznej i tylnej i stoszkowate po stronie przedniej
Staw ten umożliwia ruchy unoszenie i opuszczanie barku, obwodzenie, unoszenie ramienia ku górze oraz przesuwania barku do przodu i do tył.

Staw łokciowy (łać. articulatio cubiti)

jest stawem łączącym ramię z przedramieniem Można go zakwalifikować do typu stawu zawiasowo-obrotowego o dwóch osiach ruchu. Jest stawem złożonym z trzech połączeń objętych wspólną torebką stawową Część ramienno-łokciowa i ramienno-promieniowa stawu łokciowego stanowi funkcjonalnie jedną część. Odbywa się tu zginanie i prostowanie. Połączenie promieniowo-łokciowe, zwane stawem promieniowo-łokciowym bliższym należy do stawów typu obrotowego. Mogą się tu odbywać: nawracanie i odwracanie przy udziale stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Staw łokciowy tworzą trzy pary powierzchni stawowych:

1. część ramienno-łokciową tworzy powierzchnia stawowa bloczka kości ramiennej i wcięcie bloczkowe kości łokciowej;
2. część ramienno-promieniowa zbudowana jest przez powierzchnię stawową główki kości ramiennej i dołek stawowy głowy kości promieniowej;
3. część promieniowo-łokciowa utworzona jest przez wcięcie promieniowe kości łokciowej z obwodem stawowym głowy kości promieniowej. Torebka stawowa jest gruba i napięta po stronie bocznej i przyśrodkowej, gdzie jest też wzmocniona silnymi więzadłami, zaś obszerna i cienka od przodu i tyłu. Wzmacniają ten staw wiązadła;
Poboczne łokciowe biegnące od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramieniowej do brzegu bloczkowego kości łokciowej.
Wiązadło poboczne promieniowe biegnące od nadkłykcia kości promieniowej rozdziela się na dwa pasma i przyczepia się do wcięcia promieniowego kości łokciowej.
Wiązadło pierścieniowe przyczepy tego wiązadła rozpoczynają się na brzegach przedniego i tylnego wcięcia promieniowego kości łokciowej otacza obwód stawowy kości promieniowej dociskając go do kości łokciowej

Staw promieniowo nadgarstkowy

Panewkę stawu stanowi powierzchnia stawowa kości promieniowej oraz trójkątny krążek śródstawowy. Główkę stanowi bliższy szereg kości nadgarstka. Ruch w tym stawie to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, przywiedzenie promieniowe, przywiedzenie łokciowe. Wypadkową tych stawów jest obwodzenie. Jest to staw dwu osiowy eliptyczny.

Stawy między nadgarstkowe

Utworzone są między pierwszym a drugim szeregiem kości nadgarstka.

Stawy śród nadgarstkowe

Utworzone są pomiędzy sąsiednimi kośćmi nadgarstka.

Stawy nadgarstkowo śródręczne

Utworzone są między dalszym szeregiem kości nadgarstka a podstawami kości śródręcza.

Staw nadgarstkowo śródręczny kciuka

Utworzony jest pomiędzy powierzchnią siodełkowatą kości czworobocznej większej (wielokątnej większej, trapezowej większej), a powierzchnią siodełkowatą pierwszej kości śródręcza. Jest to staw dwu osiowy siodełkowaty i zachodzą w nim ruchy: przywodzenia i odwodzenia, przeciwstawiania V palcu i odprowadzania oraz wypadkowa wszystkich tych ruchów, czyli obwodzenie.

Staw nadgarstkowy i stawy śródręcza wzmacniają następujące więzadła:

• Więzadło poboczne nadgarstka promieniowe rozpięte pomiędzy wyrostkiem rylcowatym kości promieniowej, a kością łódeczkowatą.
• Więzadło poboczne nadgarstka łokciowe przyczepia się między wyrostkiem rylcowatym kości łokciowej, a kością trójgraniastą i grochowatą.
• Więzadło promieniowo-nadgarstkowe dłoniowe- łączy wyrostek rylcowaty kości promieniowej z pierwszym szeregiem kości nadgarstka.
• Więzadło promieniowo-nadgarstkowe grzbietowe- od brzegu stawowego kości promieniowej do szeregu bliższego kości nadgarstka.
• Więzadło łokciowo nadgarstkowe dłoniowe- od wyrostka rylcowatego kości łokciowej do kości łódeczkowatej, główkowatej i księżycowatej.
• Więzadło międzykostne dłoniowe, grzbietowe- scala wszystkie sąsiadujące ze sobą kości nadgarstka.
• Więzadło nadgarstkowo śródręczne dłoniowe, grzbietowe- łączy ze sobą dalszy szereg kości nadgarstka z kośćmi śródręcza.

Stawy śródręczno paliczkowe

Utworzone pomiędzy głową kości śródręcza, a podstawami paliczków bliższych. Więzadła wzmacniające ten staw to:
• Więzadło poboczne- ograniczają ruchomość w stawie do zgięcia i wyprostu oraz odwiedzenia i przywiedzenia
• Więzadło dłoniowe i więzadło poprzeczne głębokie śródręcza.

Stawy między paliczkowe

Utworzone między głową paliczka bliższego, a podstawą paliczka dalszego. Ruchomość tych stawów ograniczona jest poprzez więzadło poboczne oraz więzadło dłoniowe i grzbietowe.

Stawy żebrowo - kręgowe
• wiązadło promieniste głowy żebra na powierzchni przedniej torebki stawowej od głowy żebra do sąsiednich trzonów kręgów i krążka międzykręgowego
• wiązadło śródstawowe głowy żebra od grzebienia głowy żebra do krążka międzykręgowego

Staw żebrowo - porzeczny
• więzadło żebrowo - poprzeczne między wyrostkiem poprzecznym i szyjką żebra
• więzadło żebrowo - poprzeczne boczne - od szczytu wyrostka poprzecznego do żebra położonego na tej samej wysokości

Stawy mostkowo - żebrowe
• więzadła mostkowo - żebrowe promieniste - biegnące promieniście od chrząstek żebrowych do mostka (powierzchnia przednia)
• więzadło mostkowo - żebrowe śródstawowe - od chrząstki żebra do mostka wew. torebki stawowej
• błona mostka - splatające się i krzyżujące ze sobą pasma więzadeł promienistych mostkowo - żebrowych na przedniej powierzchni mostka

STAW KOLANOWY
Powierzchnie stawowe utworzone są między kłykciami kości udowej i kłykciami kości piszczelowej. Główka – k. udowa, panewkę – k. k. piszczelowej, przy stawie mamy łękotke przyśrodkową boczną, które dzielą staw na dwa piętra ( przyśrodkowa i boczna) górna i dolna. Staw ten jest stawem zawiasowym. Ruchy: zgięcia i wyprostu, przy zgiętym stawie kolanowym mamy rotacje zewnętrzna i wewnętrzna podudzia.

Wzmacniaja go więzadła:
• własne rzepki
• troczki rzepki
• poboczne strzałkowe
• poboczne piszczelowe
• podkolanowe skośne
• krzyżowe przednie i tylne
• poprzeczne kolana


STAW SKOKOWO GOLENIOWY:
Ciężar całego ciała zostaje przeniesiony na stopę za pośrednictwem kości skokowej, połączonej z golenią stawem skokowo goleniowym nazywany dawniej stawem skokowym górnym. Staw skokowo goleniowy jest stawem złożonym górnym główka stawowa utworzona przez kość skokową ma kształt bloczka, który określa rodzaj stawu. Jest to więc staw jednoosiowy bloczkowy. Panewkę stawu tworzą kość piszczelowa i strzałkowa. Koniec dolny kości piszczelowej posiada nośna powierzchnie stawową ślizgającą się po bloczku kości skokowej. Natomiast kostki – boczna i przyśrodkowa ujmują bloczek z boków, nie pozwalając na ruchy boczne wzdłuż osi bloczka. Torebka stawowa przyczepia się w pobliżu granicy chrząstek, jedynie na szyjce kości skokowej jest nieco wysunięta do przodu. Ściany przednia i tylna SA cienki i wiotkie, natomiast boczna i przyśrodkowa mocne i napięte. Po obu stronach występują bardzo mocne więzadła, które łącza kostki przyśrodkową i boczną z kośćmi stepu. Po stronie przyśrodkowej stawu leży więzadło przyśrodkowe albo trójgraniaste. Tworzą je silne pasma więzadłowe, biegnące od kości przyśrodkowej do kości łódkowatej, do kości skokowej i do kości piętowej. Pasma te noszą odpowiednio nazwy części piszczelowo- łódkowej przedniej i tylnej oraz części piszczelowo piętowej.

Wzmacnaja go więzadła:
• pow. długie (podeszwowe) od kości piętowej i do k. sześciennej i do 2 do 5 palca śródstopia.v
• Piętowo sześcienne podeszwowe
• Piętowo łódkowe podeszwowe


W części grzbietowej:

Więzadło rozdwojone łączy kość piętową z k. łódkową i sześcienną.

Stawy między śródstopne

utworzone miedzy podstawami k. śródstopia od 2 do 5 palca.

Wzmacniają więzadła :
• międzyśródstopne
• grzbietowe
• podeszwowe
• międzykostne   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Masaż tajski jest jedną z czterech gałęzi tradycyjnej medycyny Tajów.

Masaż tajski

Fizjoterapiaonline.pl serwis zajmujący się coraz bardziej popularnym tematem, jakim jest fizjoterapia.

Fizjoterapia


Gabinety masażu - baza gabinetów masażu
Rehabilitacja - serwis rehabilitacyjny
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.