clock

Dzisiaj jest 22.02.2024 rok ,        godzina: 2:41 dudes     Dziś imieniny: Ma�gorzaty, Marty, Nikifora           Dołącz do Fizjo.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Plecy okrągłe


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Plecy okrągłe

Linki sponsorowane


Plecy okrągłe to wada lokalizująca się na odcinku piersiowym kręgosłupa. W warunkach prawidłowych odcinek piersiowy wygięty jest ku tyłowi, tworząc tzw. kifozę piersiową. Przy plecach okrągłych wygięcie to jest pogłębione - powstaje hiperkifoza piersiowa. W sylwetce dziecka z plecami okrągłymi oprócz pogłębionej kifozy piersiowej występuje:
• wysunięcie głowy do przodu (broda nie rzutuje na mostek),
• wysunięcie do przodu barków,
• spłaszczenie i zapadnięcie klatki piersiowej,
• rozsunięcie i odstawanie od klatki piersiowej łopatek
Plecy okrągłe mogą mieć charakter wady wrodzonej na skutek wad układu kostnego lub mięśniowego. Częściej jednak obserwuje się plecy okrągłe nabyte. Ich przyczyny to między innymi:
• dystonia mięśniowa,
• czynniki psychiczne,
• wady wzroku,
• choroby wtórnie powodujące pogłębianie kifozy piersiowej, z których na pierwszy plan wysuwa się choroba
• Scheuermanna, a także krzywica, gruźlica kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Plecom okrągłym niezależnie od etiologii, towarzyszy dystonia mięśniowa - różnica napięć antagonistycznie działających grup mięśniowych. W plecach okrągłych osłabieniu i rozciągnięciu ulegają: mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku, mięśnie ściągające łopatki (czworoboczny, równoległoboczny, najszerszy grzbietu). Mięśniami nadmiernie napiętymi i często przykurczowymi w tej wadzie są: mięśnie piersiowe (wielki i mały), mięsień zębaty przedni.
Mięśnie osłabione i rozciągnięte powodują przyjmowanie pozycji charakterystycznej dla pleców okrągłych, a mięśnie przykurczone utrwalają tę pozycję uniemożliwiając przyjęcie pozycji poprawnej.
W postępowaniu korekcyjnym w przypadku pleców okrągłych, podobnie jak we wszystkich wadach postawy należy uwzględnić trzy podstawowe kierunki działania (trzy tory postępowania korekcyjnego):
- morfologiczny - polegający na likwidacji dystonii mięśniowej i wytworzeniu silnego gorsetu mięśniowego,
- fizjologiczny - czyli nauczenie przyjmowania pozycji skorygowanej i utrwalenie nawyku poprawnej postawy,
- środowiskowy - zabezpieczenie odpowiednich, sprzyjających likwidacji wady warunków życia i pracy dziecka.
Schemat postępowania korekcyjnego dla dziecka z plecami okrągłymi powinien uwzględniać następującą kolejność działań:
Uświadomienie dziecku i rodzicom obecności wady i wynikających z tego zagrożeń.
Najważniejszym celem jest przekonanie i zachęcenie dziecka do podjęcia trudu pracy korekcyjnej. Dziecko powinno stać się podmiotem procesu korekcyjnego, a nie przedmiotem poddanym korekcyjnej "obróbce". Także rodzice powinni aktywnie włączyć się do walki o poprawę postawy ciała swojego dziecka, zapewniając mu optymalne, sprzyjające korekcji wady warunki życia.

Ustalenie i zapewnienie optymalnych warunków toru środowiskowego. Obejmuje ono:
• nie przeciążanie dziecka nauką i pracą,
• zapewnienie odpowiednich warunków pracy (biurko, krzesło, ławka szkolna, oświetlenie),
• zapewnienie odpowiedniej ilości i warunków snu,
• prawidłowe odżywianie,
• ćwiczenia korekcyjne w domu.

Rozciąganie mięśni przykurczonych.
Istnienie przykurczów ogranicza ruchomości stawową i uniemożliwia przyjęcie postawy skorygowanej. Ich rozciągnięcie i przywrócenie pełnej ruchomości stawowej jest pierwszym etapem likwidacji dystonii mięśniowej. Rozciągając mięśnie przykurczone należy przestrzegać kilku zasad:
• w początkowym okresie rozciągania mięśni powinny dominować ćwiczenia rozciągające biernie,
• kierunek ruchów rozciągających powinien uwzględniać aktonowość budowy mięśni (dlatego na przyład w
• rozciąganiu mięśni piersiowych stosujemy ułożenie rąk w górę, w bok, w dół i pośrednie),
• rozciągając mięsień i oddalając jeden z jego przyczepów należy ustabilizować drugi przyczep mięśnia.
Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej.
Zlikwidowanie przykurczów mięśni piersiowych i zębatych przednich umożliwia dziecku przyjęcie poprawnej postawy. Ucząc dziecko przyjmowania takiej pozycji należy pamiętać, że:
• zaczynamy od przyswojenia dziecku korekcji cząstkowych - lokalnych (ustawienie głowy, cofnięcie barków,
• zmniejszenie kifozy piersiowej, uwypuklenie klatki piersiowej), a następnie przez ich łączenie dążymy do osiągnięcia korekcji całościowej - globalnej,
• naukę rozpoczynamy od pozycji odciążających kręgosłup od ucisku osiowego (leżenia, klęki podparte) i
• stopniowo przechodzimy do siadu i stania, umożliwiamy początkowo kontrolę postawy przez przyleganie ciała
• do stałej płaszczyzny (podłoga ściana), następnie kontrolę wzrokową w lustrze, na koniec przy wykorzystaniu
• czucia głębokiego. Naukę przyjmowania pozycji skorygowanej uważamy za zakończoną, gdy dziecko na
• polecenie "stań poprawnie", potrafi przyjąć, choćby na chwilę pozycję skorygowaną.
Wzmacnianie mięśni osłabionych.
Wzmacniając mięśnie osłabione trzeba pamiętać, że ćwiczenia te powinny być wykonywane w pozycji skorygowanej - w zbliżeniu przyczepów tych mięśni. Pozycja skorygowana powinna być utrzymywana przez cały czas ćwiczenia. Stosowane obciążenie nie może powodować utraty korekcji - obciążenie powinno być tak dobrane, aby dziecko było w stanie wykonać ćwiczenie w pozycji poprawnej.
Przy wzmacnianiu mięśni ściągających łopatki należy pamiętać, że odwiedzenie rąk powyżej 90 stopni powoduje przekroczenie zakresu ruchomości stawu ramiennego i przeniesienie ruchu na inne stawy (bark). Występuje wówczas przesunięcie obojczyka i odsunięcie łopatki od kręgosłupa. Traci się korekcję ustawienia łopatek i mięśnie nie pracują w zbliżeniu przyczepów. Z tych względów wzmacniając mięśnie ściągające łopatki nie należy przekraczać kąta 90 stopni odwiedzenia w stawie ramiennym

Utrwalenie nawyku poprawnej postawy. Zadanie to powinno się realizować nie tylko na lekcjach gimnastyki korekcyjnej, lecz również w domu i w szkole. Dziecku powinno się stale przypominać o konieczności korekcji postawy. Coraz dłuższe, kontrolowane przebywanie w postawie poprawnej, możliwe dzięki coraz silniejszym mięśniom postularnym, z czasem doprowadza do automatyzacji odruchu podstawy skorygowanej. Gdy dziecko zaabsorbowane czynnościami dnia codziennego, zabawą czy grą utrzymuje już nową, poprawną postawę, można uważać, że proces korekcji został zakończony.
Ćwiczenie nr 1
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, kolana przyciągnięte do klatki piersiowej.
Ręce wyprostowane, przy głowie.
Pod plecami na szczycie kifozy piersiowej zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Wytrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie piersiowe
• Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych


Ćwiczenie nr 2
• Pozycja wyjściowa:
o Pozycja niska Klappa.
• Ruch:
o Wytrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie piersiowe.
• Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych

Ćwiczenie nr 3
• Pozycja wyjściowa:
o Klęk prosty. Opad tułowia w przód. Ręce w bok, oparte przedramionami na krzesłach.
• Ruch:
o Wytrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie piersiowe.
• Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych.

Ćwiczenie nr 4
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Ręce wyprostowane wyciągnięte przed siebie.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Wymach raz prawą, raz lewą ręką w górę.
• Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych,
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku

Ćwiczenie nr 5
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Ręce wyprostowane wyciągnięte przed siebie.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Równoczesne wymachy obu rąk w górę.
• Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych,
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku
Ćwiczenie nr 6
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone. v Ręce leżą na podłodze wzdłuż tułowia. Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Uniesienie rąk z klaśnięciem w dłonie jak najwyżej nad biodrami. v • Oddziaływanie:
o rozciąganie mięśni piersiowych,
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku

Ćwiczenie nr 7
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Ręce w pozycji „skrzydełek”.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Wytrzymać pozycję.
• Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku
o wzmacnianie mięśni ściągających łopatki \

Ćwiczenie nr 8
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Ręce wyprostowane wyciągnięte przed siebie, uniesione nad podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Wytrzymać pozycję.v • Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku

Ćwiczenie nr 9
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Ręce wyprostowane wyciągnięte przed siebie, uniesione nad podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Klaśnięcie w dłonie, a następnie przeniesienie wyprostowanych rąk bokiem nad podłogą do bioder i klaśnięcie w dłonie nad biodrami.
• Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku
o wzmacnianie mięśni ściągających łopatki

Ćwiczenie nr 10
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone.
Ręce w pozycji „skrzydełek” uniesione nad podłogą.
Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę.
Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Uderzenie dłońmi (klepanie) w podłogę.
• Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni ściągających łopatki
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku


Ćwiczenie nr 11
• Pozycja wyjściowa:
o Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i złączone. Ręce w pozycji „skrzydełek” uniesione nad podłogą. Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.
• Ruch:
o Przeniesienie rąk nad podłogą w bok do wyprostu, a następnie ściągnięcie do pozycji „skrzydełek”.
• Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni ściągających łopatki
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku
Ćwiczenie nr 12
• Pozycja wyjściowa:
o Siad ugięty.
Ręce wyprostowane wyciągnięte w dół w skos, w rotacji zewnętrznej.
Plecy proste, głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie.
• Ruch:
o Odrzuty rąk w tył.
• Oddziaływanie:
o wzmacnianie mięśni ściągających łopatki
o wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu i mięśni karku
Cykl ćwiczeniowy na 12 tygodni dla dziecka z wadą postawy – plecy okrągłe (ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe)

Cykl ćwiczeniowy na 12 tygodni dla dziecka z wadą postawy – plecy okrągłe (ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki)

Źródło: Brak


[dodaj komentarz na forum]


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Masaż tajski jest jedną z czterech gałęzi tradycyjnej medycyny Tajów.

Masaż tajski

Fizjoterapiaonline.pl serwis zajmujący się coraz bardziej popularnym tematem, jakim jest fizjoterapia.

Fizjoterapia


Gabinety masażu - baza gabinetów masażu
Rehabilitacja - serwis rehabilitacyjny
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.