clock

Dzisiaj jest 02.10.2023 rok ,        godzina: 16:09 dudes     Dziś imieniny: Racheli, Sławy, Teofila           Dołącz do Fizjo.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Mięśnie kończyny dolnej


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Mięśnie kończyny dolnej

Linki sponsorowane


Mięśnie kończyny dolnej dzielimy na

mięśnie obręczy biodrowej i mięśnie kończyny dolnej wolnej, do których należą mięśnie uda, mięśnie goleni lub podudzia, mięśnie stopy.

Mięśnie obręczy biodrowej są zwane także mięśniami miednicy. Wśród mięsni obręczy biodrowej wyróżniamy mięśnie wewnętrzne i zewnętrzne. Mięśnie obręczy biodrowej działają na kość udowa, a przy jej ustaleniu na odcinek lędźwiowy kręgosłupa i na miednice. Współdziałają z mięśniami tułowia przy zmianie pozycji, np. z leżącej na siedzącą.

Mięśnie wewnętrzne obręczy bio­drowej:

a. Mięsień lędźwiowy większy. Zgina i odwraca, czyli skręca dobocznie udo. Unerwiony przez gałęzie nerwowe splotu lędźwiowego (Ll-L4), b. Mięsień biodrowy. Zgina i odwraca udo. Unerwiony jak wyżej. c. Mięsień lędźwiowy mniejszy leży powierz­chownie na m. lędźwiowym większym. Zgina odci­nek lędźwiowy kręgosłupa, napina powięź biodro­wą. Unerwiony jak wyżej .

Mięśnie zewnętrzne obręczy biodrowej leżą na powierzchni tylnej (grzbietowej ) miednicy. Tworzą trzy warstwy: powierzchowna, środkową i głęboką.

Warstwa powierzchowna mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej:

a. Mięsień pośladkowy wielki leży powierzchow­nie pod skórą pośladków. Jest najsilniejszym pro­stownikiem stawu biodrowego. Dolny brzeg mięśnia oddziela pośladek od tylnej powierzchni uda. Pro­stuje i odwraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy dolny ( L5-S2 ) .

b. Mięsień naprężacz powięzi szerokiej napina powięź szeroka uda, zgina staw biodrowy, już zgięty staw kolanowy zgina dalej, a wyprostowany umacnia. Odwodzi i nawraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy górny (L4-S1 )

Warstwa środkowa mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej:

a. Mięsień pośladkowy średni leży powierzchow­nie, jest pokryty m. pośladkowym wielkim. Odwo­dzi udo a odwraca część tylna mięśnia oraz przy­wodzi udo (część przednia mięśnia). Unerwiony przez n. pośladkowy górny (L4-S1 ) .

Warstwa głęboka mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej.

a. Mięsień pośladkowy mały jest pokryty m. pośladkowym średnim, odwodzi i nawraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy górny ( L4-S1 ) .

b. Mięsień gruszkowaty przechodzi przez otwór kulszowy większy i przylega do dolnego brzegu m. pośladkowego średniego. Odwodzi i odwraca udo. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego ( L5-S5 ) .

c. Mięsień zasłaniacz wewnętrzny odwraca udo, czyli skręca dobocznie. Unerwiony przez mm. krzyżowe ( S4-S2) .

d. Mięsień zasłaniacz zewnętrzny odwraca i przywodzi udo. Unerwiony przez n. zasłonowy (L3 L4)

e. Mięsień bliźniaczy górny współdziała z m. za­słaniaczem wewnętrznym. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego (L4-S2).

f. Mięsień bliźniaczy dolny -- przyczepy, czynność i unerwienie jak m. bliźniaczy górny.

g. Mięsień czworoboczny uda - leży na nim n. kulszowy. Jest pokryty przez m. pośladkowy wielki. Odwraca i przywodzi udo. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego (L4-S2).

2. Mięśnie uda.

W skład mięśni uda wchodzą trzy grupy:

przednia,
przyśrodkowa i
tylna.


Grupa przednia mięśni uda:

a. Mięsień krawiecki lub najdłuższy uda leży po­wierzchownie na przedniej powierzchni uda.

pp rozpoczyna się na kolcu biodrowym przednim górnym
pk guzowatość kości piszczelowej od strony przyśrodkowej .

Jest mięśniem działającym na staw biodrowy i staw ko­lanowy. Zgina w stawie biodrowym i kolanowym, odwraca i odwodzi udo oraz przywodzi i nawraca goleń. Jest unerwiony przez n. udowy.

b. Mięsień czworogłowy uda składa się z czterech głów, które maja wspólny przyczep końcowy na guzowatości piszczeli:

m. prosty uda pp kolec biodrowy przedni dolny, jest najdłuższą głową mięśnia czworoglowego uda, leży naj­bardziej powierzchownie z wszystkich głów, jest mięśniem dwustawowym, naj­silniejszym zginaczem stawu biodrowego, odwodzi i odwraca udo oraz prostuje kolano;
m. obszerny boczny pp. głowa boczna odchodzi od bocznej powierzchni krętarza większego ,wargi bocznej ,kresy chropawej i kresy miedzykrętarzowej przylega do kości udowej na jej bocznej powierzchni, prostuje kolano;
m. obszerny pośredni leży pod prostym uda, przylega do kości udowej od powierzchni przedniej i bocznej, prostuje kolano;
m. obszerny przyśrodkowy pp. przylega do powierzchni przedniej i przyśrodkowej kości udowej, prostuje kolano.
m. stawowy kolana pp biegnie od przedniej powierzchni dolnej części trzonu kości udowej pk do torebki stawowej .Funkcja poprzez napinanie torebki zapobiega wpuklaniu się jej między rzepkę a kosc udowa.jest głęboka warstwa m. obszernego pośredniego, na­pina torebkę stawową chroniąc ją przed wpukleniem między rzepkę i kość udowa;

Wszystkie głowy m. czworoglowego uda są unerwione przez n. udowy (L2-L4).

Grupa przyśrodkowa mięśni uda. Mięśnie tej grupy: .określamy wspólnym mianem przywodzicieli uda. Układają sie one w trzy warstwy: przednia, środkową i tylna.

Warstwa przednia grupy przyśrodkowej mięśni uda:

a. Mięsień grzebieniowy

przywodzi, odwraca i zgina udo. Unerwiony przez n. zasłonowy i n. udowy (L2 L4). '

b. Mięsień .przywodziciel długi - czynność i unerwienie jak m. grzebienio­wego.

c. Mięsień smukły biegnie powierzchownie po przyśrodkowej powierzchni uda. Jest mięśniem dwustawowym. Przy wyprostowanym stawie kolanowym przywodzi i zgina udo. Zgina staw kolanowy i nawraca goleń. Unerwiony przez n. zasłonowy (L2 L4)

Warstwa środkowa grupy przyśrodkowej mięśni uda:

a. Miesień przywodziciel krótki przywodzi, zgina i odwraca udo. Bierze udział w czynności zakładania nogi na nogę wspólnie z m. przywodzicielem długim. Unerwiony przez n. zasłonowy (L3 -L4).

Warstwa tylna grupy przyśrodkowej mięśni uda:

a. Mięsień przywodziciel wielki jest najsilniejszym przywodzicielem uda. Oprócz głównej funkcji, jaka spełnia, to jest przywodzenia, odwraca i zgina udo oraz prostuje je i nawraca. Unerwiony przez n. zasłonowy i n. piszczelowy (L2-­L5).

Grupa tylna mięśni uda:

a. Mięsień półścięgnisty

pp tylnia powierzchnia guza kulszowego pk kośc piszczelowa i poniżej guzowatości piszczeli funkcja zgina staw kolanowy i skręca podudzie do wewnątrz .W stawie biodrowym jest prostownikiem i słabym przywodzicielem.Otacza powierzchnie przyśrodkową stawu kolanowego wspólnie z m. krawieckim i smukłym tworząc tak zwana "gęsią stopę". Zgina goleń, a przy zgiętym stawie kolanowym nawraca ja. Prostuje i przywodzi udo. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4-S2). .

b. Mięsień półbłoniasty

pp odchodzi od guza kulszowego przechodzi w brzusiec którego ścięgno leży w rowku m. półscięgnistego ścięgno końcowe rozdziela się na trzy odnogi jedna przyczepia się do kłykcia pośrodkowego piszczeli , druga przechodzi w więzadło podkolanowe skośne,a trzecia w powieź goleni. Funkcja: zgina staw kolanowy i skręca podudzie do wewnątrz .W stawie biodrowym jest prostownikiem i przywodzicielem..

c. Mięsień dwugłowy uda

posiada dwa oddzielne przyczepy .Głowa długa pp1. odchodzi od od tylnej powierzchni guza kulszowego , pp2. głowa krótka odchodzi od górnej cześci wargi bocznej kresy chropawej pk wszystkie głowy przyczepiaja się na woerzchołku głowy strzałki. Funkcja: głowa długa prostuje udo oraz słabo je przywodzi . Obydwie głowy działają na staw kolanowy silnie zginają podudzie i obracaja na zewnatrz . Unerwiony przez nn. piszczelowy i strzałkowy (L4-S2).

3. Mięśnie goleni dzielimy na trzy grupy: przednia, boczna i tylna. Grupa przed­nia mięśni goleni jest oddzielona od grupy tylnej kośćmi goleni, tj. kością piszcze­lową i strzałkową oraz zawartą miedzy tymi kośćmi błoną międzykostną. Przegroda międzymięśniowa przednia i tylna oddziela grupę boczna mięsni goleni od grupy przedniej i tylnej.

Grupa przednia mięśni goleni:

a. Mięsień piszczelowy przedni przebiega wzdłuż kości piszczelowej, granicząc w odcinku górnym z m. prostownikiem długim palców-, a w odcinku dolnym z m.' prostownikiem długim palucha. Mięsień prostuje, odwraca i przywodzi stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy głęboki (L4-S1).

b. Mięsień prostownik długi palców leży bocznie od m. prostownika długiego palucha. ,Prostuje palce i stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy (L4-Sl ) .

e. Mięsień strzałkowy trzeci nawraca stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy ­głęboki (L4-S1) .

d. Mięsień prostownik długi palucha leży miedzy m. piszczelowym przednim a m. prostownikiem długim palców. Prostuje paluch i stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy głęboki (L4-S1 ) .

Grupa boczna mięśni goleni:

a. Mięsień strzałkowy długi leży powierzchownie ` na bocznej powierzchni go­leni. Nawraca i odwodzi stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy powierzchowny (L4-Sx ) .

b. Miesień strzałkowy krótki leży pod m. strzałkowym długim. Mięsień ten na­wraca i odwodzi stopę. Jest unerwiony przez n. strzałkowy powierzchowny (L4­-S1).

Grupa tylna mięśni goleni. Blaszka głęboką powięzi goleni dzieli grupę tylna mięśni go­leni na dwie warstwy: powierzchowna i głęboką.

Warstwa powierzchowna grupy tyl­nej mięśni goleni :

a. Mięsień trójgłowy łydki składa się z dwóch mięśni: m. brzuchatego łydki mającego dwie głowy oraz z m. płaszczkowatego mającego jedna (trze­cia) głowę i leżącego pod m. brzuchatym łydki. Miesień brzuchaty łydki zgina stopę i odrywa od ziemi piętę. Współdziała z mięśniami zginaczami uda w zginaniu kończyny w stawie kolanowym. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4-S2). Mięsień płaszczkowaty jest w całości pokryty m. brzucha­tym łydki, z którym współdziała w zginaniu stopy. Unerwiony jak m. brzuchaty łydki.

b. Mięsień podeszwowy jest mięśniem szczątkowym, współdziała z m. trójgłowym łydki. Unerwio­ny przez n. piszczelowy (L4-Si).

Warstwa głęboka grupy tylnej mięśni goleni:

a. Mięsień podkolanowy zgina goleń, napina torebkę stawu kolanowego, nawraca goleń przy zgiętym kolanie. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4­S2).

b. Miesień zginacz długi palców przebiega po tylnej powierzchni goleni, wzdłuż kości piszczelo­wej przyśrodkowo od m. piszczelowego tylnego. Zgina stopę i palce. Odwraca i przywodzi stopę. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4-S2).

c. Mięsień piszczelowy tylny leży miedzy mm. zginaczami długim palucha a długim palców. Mięsień zgina stopę, odwraca ja i przywodzi. Unerwio­ny przez n. piszczelowy (L5 S2).

d. Miesień zginacz długi palucha pokrywa m. piszczelowy tylny. Stanowi najsilniejszy mięsień opi­sywanej warstwy. Wzmacnia sklepienie stopy zapobiegając powstawaniu płaskostopia. Zgina, odwraca i przywodzi stopę. Wspólnie z m. zginaczem długim palców unosi stopę na palce. Unerwiony przez n. piszcze­lowy ( L5-Sz ) .

4. Mięśnie stopy. Podstawowa funkcja mięsni stopy jest utrzymanie sklepienia stopy. Wśród mięsni stopy wyróżniamy mięśnie grzbietu stopy i mięśnie podeszwy.

Mięśnie grzbietu stopy:

a. Miesień prostownik krótki palców jest pokryty ścięgnami m. Prostownika

długiego palców. Mięsień prostuje palce. Unerwiony przez n. strzałkowy głęboki

b. Mięsień prostownik krótki palucha jest pokryty

ścięgnami m. prostownika długiego palców wspólnie z m. prostownikiem krótkim palców. Mięsień prostuje paluch. Jest unerwiony przez n. strzałkowy głęboki

Mięśnie podeszwy dzielimy na: mięśnie kłębu palucha,

mięśnie kłębu palca małego lub piątego; mięśnie środkowe stopy.

Mięśnie kłębu palucha:

a. Mięsień odwodziciel palucha zgina paluch i od­wodzi od palca drugiego. Wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez n. podeszwowy przyśrodkowy (L5-S1)

b. Miesień zginacz krótki palucha zgina paluch i wzmacnia sklepienie stopy. Glowa boczna mięśnia jest unerwiona przez n. podeszwowy boczny, głowa przyśrodkowa przez n. podeszwowy przyśrodkowy (L5-S2),

c. Mięsień przywodziciel palucha zgina i przywodzi paluch i wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez n. podeszwowy boczny (S1-S2).

Mięśnie kłębu palca małego:

a. Mięsień odwodziciel palca małego zgina mały palec i odwodzi od stopy. Wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez n. podeszwowy boczny (S1-S2).

b. Mięsień zginacz krótki palca małego kurcząc sie zgina palec piąty. Wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez m. podeszwowy boczny (S1-S2).

c. Mięsień przeciwstawiacz palca małego zgina i przywodzi mały palec do osi stopy, wzmacnia skle­pienie stopy. Jest unerwiony przez n. podeszwowy boczny (S1-S2).

Mięśnie środkowe stopy:

a. Mięsień zginacz krótki palców zgina palce od drugiego do piątego, wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez n. podeszwowy przyśrodkowy (L5­-S2).

b. Mięsień czworoboczny podeszwy lub zginacz do­datkowy współdziała w zginaniu palców z m. zginaczem długim palców. Wzmacnia sklepienie stopy. Jest unerwiony przez n. po­deszwowy boczny (S1 -S2).

Mięśnie glistowate zginają palce od drugiego do piątego. Dwa mięśnie leżące dobocznie są unerwione przez n. podeszwowy boczny, dwa mięśnie leżące przyśrodkowo - przez n. podeszwowy przyśrodkowy (L5-S2).

d. Mięśnie międzykostne podeszwowe przywodzą trzeci, .czwarty i piąty palec do palca drugiego. Są unerwione przez n. podeszwowy boczny ( S1-S2) .

e. Mięśnie międzykostne grzbietowe odwodzą drugi, trzeci i czwarty palec od osi stopy, są unerwione przez n. podeszwowy boczny ( S1-S2 ) .


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Masaż tajski jest jedną z czterech gałęzi tradycyjnej medycyny Tajów.

Masaż tajski

Fizjoterapiaonline.pl serwis zajmujący się coraz bardziej popularnym tematem, jakim jest fizjoterapia.

Fizjoterapia


Gabinety masażu - baza gabinetów masażu
Rehabilitacja - serwis rehabilitacyjny
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.